Preambul

Prezentul document reprezintă un contract de adeziune propus de FAMOUS PRO BEAUTY SRL și care trebuie să fie acceptat înainte de crearea unui cont și/sau comandarea oricărui produs de pe site-ul https://famousbeauty.ro Orice comandă confirmată de client, prin bifarea căsuței – Sunt de acord cu termenii și condițiile din site prin apăsarea butonului “Plasează Comanda” reprezintă o acceptare din partea clientului a ofertei FAMOUS PRO BEAUTY SRL în condițiile stipulate de art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002. Click-ul pe butonul “Plasează Comanda” reprezintă o semnătură electronică, în sensul art.3 pct.10 din Regulamentul UE 910/2014, părțile acordându-i aceiași valoare juridică cu o semnătură olografă.

Utilizarea Site-ului implică acceptarea necondiționată a termenilor și condițiilor mai jos arătate. Serviciile furnizate prin intermediul Site-ului se adresează persoanelor peste 18 ani sau minorilor cu varsta între 14-18 ani care au acordul părinților pentru vizitarea Site-ului. Site-ul este administrat în exclusivitate de către FAMOUS PRO BEAUTY SRL. Pentru utilizarea Site-ului este necesar să citești și să accepți aceste condiții și termeni în totalitate. Vizitarea în continuare a Site-ului presupune că ești de acord cu termenii și condițiile.

 

Responsabilitate FAMOUS PRO BEAUTY SRL

FAMOUS PRO BEAUTY SRL nu este în nici un fel răspunzător pentru pierderea unor ocazii sau oportunitați de afaceri sau pentru beneficiile nerealizate de către Utilizator sau de către terții cu care Utilizatorul se află în orice raporturi juridice, ca urmare a nefuncționării sau a funcționării necorespunzătoare a Site-ului. Legăturile respective reprezintă o facilitate acordată Utilizatorilor.

De asemenea, FAMOUS PRO BEAUTY SRL nu poate fi răspunzatoare pentru nici o acțiune desfasurată de către utilizatori în baza informațiilor publicate pe Site. Informațiile și materialele sunt publicate pe Site exclusiv în scop informativ și nu reprezintă o ofertă ferma de a contracta, negenerând în sarcina FAMOUS PRO BEAUTY SRL nicio obligație contractuală.

Site-ul famousbeauty.ro denumit în continuare „famousbeauty.ro”, este deținut și administrat de societatea FAMOUS PRO BEAUTY SRL., având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare RO 45830616, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/14527/2022, cu sediul în Strada Mârgelelor nr. 13, Sector 6, București, Romania, punct de lucru în Str. Mârgelelor nr. 13, Sector 6, București, Tel.: 0729 122 177; ; e-mail: shop@famousbeauty.ro. Navigarea pe site-ul famousbeauty.ro urmată de Comanda echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea expresă a termenilor de mai jos de către orice Client. Site-ul famousbeauty.ro își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui site, precum și termenii și condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. În caz de divergenta sau neînțelegeri între famousbeauty.ro și Client, se vor aplica Termenii și condițiile valabile la momentul Comenzii.

 

Definiții

Utilizator – orice persoană care vizitează site-ul famousbeauty.ro.

Consumator – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale.

Produse și servicii – orice produs sau serviciu menționat în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Clientului.

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Client prin care Clientul își exprimă intenția de a achiziționa anumite Produse și/sau Servicii și să facă plata acestora.

Vânzătorsocietatea FAMOUS PRO BEAUTY SRL., având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare RO 45830616, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/14527/2022, cu sediul în Strada Mârgelelor nr. 13 Sector 6, București, și punct de lucru în Str. Mârgelelor, nr. 13, Sector 6, București, Tel.: 0729 122 177 ; e-mail: shop@famousbeauty.ro.

Contract – o Comandă confirmată de către Vânzător, prin care Vânzătorul este de acord să vândă și să livreze Produsele și/sau Serviciile iar Clientul este de acord să achiziționeze, să primească și să facă plata acestor Produse și Servicii.

Curier – orice persoană de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid.

 

Drepturile de proprietate Intelectuală

Conținutul site-ului famousbeauty.ro : imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, este integral proprietatea FAMOUS PRO BEAUTY SRL și a furnizorilor săi și este apărat de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul FAMOUS PRO BEAUTY SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare. Famousbeauty.ro și logo-ul famousbeauty.ro sunt mărci înregistrate ale FAMOUS PRO BEAUTY SRL.

FAMOUS PRO BEAUTY SRL poate oferi Utilizatorului/Clientului la solicitarea expresă a acestuia, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conținutul/conținuturile definite, pe o perioadă stabilită în acord și doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conținuturi, fără a putea utiliza alte conținuturi ale site-ului famousbeauty.ro. Utilizarea pe famousbeauty.ro a oricărui nume de marca înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectivă.

Famousbeauty.ro nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea conținutului site-ului.

FAMOUS PRO BEAUTY SRL nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e- mailurile trimise de la famousbeauty.ro sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, famousbeauty.ro fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site. FAMOUS PRO BEAUTY SRL nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site. Informațiile incluse pe famousbeauty.ro au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu buna credință, din surse pe care Vânzătorul le consideră de încredere. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidența Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe, Utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoștință Vânzătorului la adresa shop@famousbeauty.ro, pentru a putea fi luate măsurile legale necesare. Părerile exprimate în cuprinsul materialelor care sunt publicate în secțiunile blog literar, comunitate culturală și recenzii sunt asumate în întregime de autorii respectivelor materiale și nu implică responsabilitea solidară a famousbeauty.ro.

Site-ul famousbeauty.ro își rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse și Servicii care sunt afișate pe site ca urmare a unor erori tehnice, sau care, din cauza unor erori tehnice prezintă prețuri evident eronate/derizorii pentru produse (prețuri pe care le poate aprecia ca fiind eronate/derizorii orice cumpărător cu un nivel mediu de pregatire). Site-ul famousbeauty.ro, în calitate de organizator al campaniilor promoționale, nu își asumă răspunderea pentru pierderile sau deteriorarile voucherului campaniei, nu este responsabilă pentru voucherele falsificate sau deteriorate și își rezervă dreptul de a anula voucherul utilizat la achiziție ori de a scădea valoarea acestuia din valoarea de rambursat, în cazul returnării conform legii, a unui produs participant în campania respectivă. Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar famousbeauty.ro nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

 

Limita accesului la Site

Utilizatorii site-ului famousbeauty.ro pot face comentarii și orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informații, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conținutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, amenințător, defaimator, nu tulbură în nici un fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, nu servește unor campanii de promovare care nu au legatură cu famousbeauty.ro nu sunt e- mailuri în masă ori orice alta formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entitați vor fi raportate organelor abilitate. Site-ul famousbeauty.ro nu își asumă responsabilitatea și nici nu va putea fi obligata la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicari. În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente care implică texte, replici, recenzii etc, formulate de Utilizatori, se consideră ca respectivul Utilizator garantează originalitatea lor și acordă famousbeauty.ro și afiliaților/asociaților săi dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau îl transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încat, prin folosirea acestui conținut, să nu căuzeze prejudicii niciunei terțe entitați fizice sau juridice.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele și prenumele, data și locul nașterii, telefon, adresa (domiciliu/resedința), e-mail. Prin crearea contului și, implicit completarea datelor în formularul de creare cont, clientul declară că acceptă expres și neechivoc că toate aceste date personale să fie colectate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de catre Vânzător, persoanele afiliate și partenerii contractuali ai acestora și să poată fi transferate de catre Vânzători acestora sau altor entitați din tară sau străinatate în scopul derulării de catre Vânzător, persoanele afiliate și partenerii contractuali ai acestora de activități cum ar fi, dar fără a se limita la activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing (inclusiv campanii promoționale organizate de catre Vânzător și/sau de alți parteneri contractuali), de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piată, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului. Atunci când un Utilizator își creează un cont pe famousbeauty.ro, va primi comunicări comerciale din partea famousbeauty.ro doar în măsura în care și-a dat consimțamântul expres, selectând opțiunea corespunzătoare.

Datele colectate cu privire la newslettere și alerte sunt confidențiale, famousbeauty.ro va putea selecta Utilizatorii cărora le va trimite newslettere și alerte. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, famousbeauty.ro are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori. Scopul colectării datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiară, reclamă, marketing, publicitate, statistică, informarea Clientilor privind situația contului lor de pe famousbeauty.ro informarea Clienților privind evoluția și starea Comenzilor. Completarea de către Utilizatori a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiționată că aceste date să fie incluse în baza de date a famousbeauty.ro și cu utilizarea și prelucrarea de către famousbeauty.ro, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea activitaților enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizori de servicii de servicii de marketing, curierat, servicii de plată / bancare.

Clienților le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale. Clienții au dreptul de a solicita ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate și datate, înaintată catre sediul FAMOUS PRO BEAUTY SRL. Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării Comenzilor. În cazul în care Clientul își modifică prin utilizarea formularelor de pe site datele personale livrate deja către famousbeauty.ro și există Comenzi in derulare, Comenzile își păstrează datele de la momentul plasării Comenzii iar livrarea produselor se va face luându-se în considerare datele nou modificate. Site-ul famousbeauty.ro nu solicită Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. în cazul în care Utilizatorul le divulgă unor terți, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul nu poate face răspunzător pe famousbeauty.ro pentru niciun fel de prejudiciu.

Not keeping data: Datele cardului de plata al Clientului/ Utilizatorului/ Cumparatorului nu vor fi accesibile si nici nu vor fi stocate de catre famousbeauty.ro, ci doar de catre institutia de autorizare a Tranzactiei sau o alta entitate autorizata sa presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a carei entitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumparatorul va fi informat, anterior introducerii datelor. 3D Secure: 3D Secure inseamna o noua abordare globala a autentificarii cumparatorilor si vanzarilor in tranzactii sigure pe Internet. Aceasta masura de siguranta presupune redirectionarea utilizatorului in momentul efectuarii platii pe o pagina securizata unde inregistrarea fiecarui detinator de card se face prin atribuirea unui cod de autorizare pentru fiecare tranzactie online. Cardurile acceptate la plata sunt cele emise sub siglele VISA (Classic si Electron) si MASTERCARD (inclusiv Maestro, daca au cod CVV/CV2).

 

Înregistrarea ca Utilizator

Pentru crearea unui cont pe site-ul famousbeauty.ro, Utilizatorul este obligat să folosească o adresă de e-mail validă. Magazinul famousbeauty.ro poate refuza cererea de înregistrare în situațiile în care constată că a utilizat informații neconforme cu realitatea sau folosește serviciile într-un mod neconform cu uzantele normale.

PrețulPrețul final plătit de Client este format din prețul produsului + cheltuielile de expediție și/sau încasare aferente. Cheltuielile de expediție și/sau încasare aferente sunt detaliate pe Site înainte de plasarea Comenzii de către Client. Toate prețurile aferente produselor și serviciilor comercializate prin intermediul site-ului famousbeauty.ro sunt exprimate în Lei și conțin T.V.A. conform prevederilor legale în vigoare la momentul comercializării acestor produse și/sau servicii.

ComandaProdusele și/sau Serviciile achiziționate prin intermediul serviciului sunt destinate exclusiv uzului personal al Clientului. Prin finalizarea Comenzii Clientul garantează că toate datele furnizate sunt reale și corecte, în caz contrar va fi răspunzător pentru orice consecință determinate de aceste erori (ca de exemplu, fără a se limita la Comanda întârziată, transmisă greșit, etc). Site-ul famousbeauty.ro nu poate fi tras la răspundere pentru informații introduse eronat, din care pot decurge întârzieri de livrare. În acest context, toate taxele de transport în vederea reexpedierii Comenzii vor cădea în sarcina Clientului. Totodată, în acest caz, famousbeauty.ro nu poate fi ținut răspunzător pentru orice eventual prejudiciu suferit de Client ca urmare a întârzierii în livrarea Comenzii. Prin finalizarea comenzii, Clientul declară în mod expres ca este de acord ca un reprezentant famousbeauty.ro să îl contacteze prin orice mijloc disponibil (e-mail/ telefon) pentru confirmarea Comenzii. E-mailul prin intermediul căruia Clientul este informat asupra Comenzii plasate pe site-ul famousbeauty.ro este doar o confirmare de primire a Comenzii din partea Clientului, Contractul pentru Produsele și/sau Serviciile comandate urmând a fi încheiat în mod valabil în condițiile mai jos menționate. În cazul Comenzilor ce conțin Produse cu livrare din stocul propriu, confirmarea privind livrarea acestora se va realiza în 24-48 de ore de la înregistrarea acestora pe site. Site-ul famousbeauty.ro poate refuza o Comandă în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără a exista obligații între părți și fără ca Clientul să poată pretinde daune, pentru urmatoarele situații:

• eșuarea / invalidarea tranzacției online;
• neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului / a tranzacției;
• date incomplete sau incorecte ale Clientului;
• activitatea Clientului poate produce daune site-ului famousbeauty.ro / partenerilor;
• cel puțin 2 (două) livrări consecutive eșuate; • alte motive obiective: de exemplu, fără a se limita la situația în care Clientul nu garantează că modul de plată este valid și că nu este obținut printr-o metodă frauduloasă sau există suspiciuni cu privire la modalitatea de plată.

Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, famousbeauty.ro nu poate fi responsabilă de inexactitățile care pot apărea în completarea de către Client a formularelor din site pentru finalizarea Comenzii. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe acest site. În anumite situații și pentru motive justificate, famousbeauty.ro își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Produselor și/sau Serviciilor din Comandă. În aceste situații, famousbeauty.ro va anunța Clientul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată (în cazul în care contravaloarea Produselor a fost achitată anterior de Client). Contractul se consideră încheiat între Client și site-ul famousbeauty.ro în momentul primirii de către Client de la famousbeauty.ro, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS, a notificării de expediere a Comenzii. În cazul în care un Produs și/sau Serviciu comandat de către Client nu poate fi livrat de către famousbeauty.ro, ne obligăm să informăm Clientul asupra acestui fapt și, în cazul în care Clientul a achitat anterior acestei informări contravaloarea Produsului și/sau Serviciului, să returnăm în contul Clientului contravaloarea Produsului și/sau Serviciului, în termen de maxim 14 zile de la data la care famousbeauty.ro a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Clientul și-a exprimat în mod expres intenția de încetare a Contractului.

Facturare – plățiPrețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Client o factură pentru Produsele și Serviciile livrate, obligația Clientului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform legislației în vigoare. Facturile emise de Vânzător pentru Produsele aferente unor Comenzi ce vor fi livrate prin curier se vor transmite Clientului prin e-mail la momentul confirmării Comenzii de către Vânzător. Facturile aferente unor Produse care nu au fost preluate de către Client vor fi anulate de către Vânzător la momentul în care aceste Produse vor fi restituite de curier. Plata se poate face online (card bancar) sau ramburs.

 

Important:

Este obligatoriu să informați imediat Banca în cazul în care echipamentele puse la dispoziție de aceasta nu funcționează în condițiile stabilite. Banca va trece la soluționarea cazului semnalat în maxim 48 de ore de la momentul primirii notificării scrise. În cazul cardurilor cu bandă magnetică, famousbeauty.ro se obligă să verifice identitatea fiecărui deținător de card prin solicitarea codului PIN la fiecare tranzacție și semnarea chitanței POS de către acesta în dublu exemplar sau doar semnarea chitanței POS în cazul acceptării altor carduri la POS-ul Băncii. Semnătura de pe chitanța POS trebuie să fie aceeași cu cea de pe spatele cardului. În cazul în care cardul nu este semnat, famousbeauty.ro trebuie să solicite clientului să-și dovedească identitatea prin documente precum buletinul, cartea de identitate pentru cetățenii români sau pașaportul/permisul de rezidență pentru străini și să îi ceară clientului să semneze cardul în fața sa, înainte de efectuarea tranzacției. Semnătura trebuie să fie aceeași cu cea din documentul de identitate, în condițiile în care documentul de identitate prezintă semnătura (buletin de identitate, pașaport, permis de rezidență pentru străini). În cazul cardurilor cu CHIP, famousbeauty.ro se obligă să verifice identitatea fiecărui deținător de card prin citirea CHIP-ului de către POS și/sau solicitarea codului PIN. În caz de suspiciune, famousbeauty.ro are dreptul de a solicita documentele menționate mai sus și, în cazul în care nu au fost prezentate, să refuze tranzacția. În astfel de situații, famousbeauty.ro se obligă să anunțe imediat Banca. famousbeauty.ro se obligă ca, în cazul în care Banca solicită prin sistemul de plată cu cardul reținerea acestuia, să facă tot posibilul pentru a reține cardul, fără ca situația să devină periculoasă. Cardul reținut va fi înapoiat Băncii prin completarea unui Proces Verbal. famousbeauty.ro se obligă ca, în cazul în care un deținător de card a uitat cardul în incinta punctului de vânzare, să comunice imediat telefonic acest lucru Băncii. Cardul va fi predat Băncii prin completarea unui Proces Verbal.

 

GaranțiaPentru produsele achiziționate din magazinul online famousbeauty.ro se asigură garanție în conformitate cu Certificatul de garanție aferent fiecărui produs. Persoana juridică care asigură garanția este cea menționată pe Certificatul de garanție al produsului.

Pentru a beneficia de garanție, Clientul are următoarele obligații:

 • Produsul să fi fost cumpărat de la famousbeauty.ro și folosit numai în scopul pentru care a fost conceput;
 • Să respecte instrucțiunile de folosire și întreținere și să utilizeze produsul conform instrucțiunilor impuse de producător;
 • Să păstreze Certificatul de garanție și documentul fiscal (factura sau bon fiscal) cu care a cumpărat produsul. Locul prezentării pentru a putea beneficia de garanție este cel specificat pe Certificatul de garanție.

  Cauze de pierdere a garanției:
 • Avarii sau deteriorări mecanice; expunere excesivă la radiații solare; lipsă sau modificarea seriei aparatului; modificări ale produsului;
 • Defectarea produsă ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de utilizare, întreținere, transport, manipulare și instalare prevăzute în manualul de utilizare;
 • Deteriorarea mecanică provocată prin lovirea aparatului sau deteriorarea marcajului cu modelul și seria aparatului;
 • Inundarea, incendierea, expunerea la soare, descărcări electrice, modificări sau instalări necorespunzătoare, intervenții neautorizate;
 • Distrugerea circuitelor interne din cauza șocurilor.

  famousbeauty.ro nu oferă garanție comercială clienților:
 • După expirarea perioadei pentru care Vânzătorul oferă garanție produsului;
 • În cazul în care Clientul nu a respectat instrucțiunile de utilizare, întreținere, transport, manipulare și instalare prevăzute în manualul de utilizare.

Condițiile de acordare a garanțiilor legale de conformitate și a garanțiilor comerciale sunt cele prevăzute în legislația în vigoare, precum și cele furnizate de producători Vânzătorului.

Livrarea – Data estimată de livrare poate varia în funcție de produs și este afișată în pagina produsului, în pagina de Comandă precum și în e-mailul sau telefonul de confirmare a Comenzii. Pentru toate categoriile de produse, termenul maxim de livrare este de 24-72 de ore de la data confirmării Comenzii de către Vânzător. Pentru produsele care vor fi ridicate personal de Client la unul dintre pick-up point-urile Vânzătorului conform opțiunii Clientului, Vânzătorul va fi îndreptățit să perceapă o taxă de ambalare. În cazul în care Vânzătorul va opta pentru perceperea acestei taxe de ambalare, valoarea acesteia va fi comunicată Clientului pe site înainte de a plasa comanda. Pentru produsele aflate în stoc, livrarea se va face conform opțiunii Clientului, prin Curier sau ridicare personală (opțiuni disponibile în pagina de finalizare a comenzii). Între înregistrarea Comenzii și preluarea acesteia de către Curier există un interval de 12-24 ore. Orice întârziere suplimentară va fi comunicată Clientului și se va conveni cu acesta un nou termen de livrare care nu va putea depăși termenul maxim prevăzut mai sus.

Atenție! Din cauza timpului foarte scurt de procesare a Comenzilor, este imposibilă operarea de modificări asupra Comenzilor deja plasate. În cazul în care produsele sunt indisponibile (inclusiv în cazul în care prețul sau unele caracteristici ale produselor au suferit modificări ulterioare confirmării Comenzii), Famous Pro Beauty SRL va informa Clientul despre indisponibilitate iar sumele pe care acesta le-a achitat vor fi rambursate în termen de 14 zile. Clientul poate confirma modificările intervenite cu privire la prețul sau caracteristicile produselor, modificând astfel Comanda inițială, iar Famous Pro Beauty SRL va livra produsele conform Comenzii astfel modificate. Pentru produsele care nu se află în stoc, Clientul este de acord ca Famous Pro Beauty SRL să livreze un produs cu calități și preț echivalente cu cele solicitate. Dacă Clientul își exercită dreptul de denunțare unilaterală a contractului în termen de 30 de zile de la primirea produselor, cheltuielile de returnare a produselor sunt în sarcina Famous Pro Beauty SRL. În cazul comenzilor cu ridicare personală, achitate online, este necesar ca persoana care va prelua coletul să prezinte la punctul de ridicare un act de identitate care a înregistrat comanda.

Atenție! În perioada Black Friday, având în vedere volumul mare de comenzi înregistrate de Vânzător, termenul de livrare al comenzilor poate suferi modificări față de termenul estimat inițial, însă acesta desigur nu va depăși termenul legal de livrare, de până la 5 zile de la data Confirmării Comenzii.

 

Condiții de livrare

La solicitarea famousbeauty.ro sau a Curierului, Clientul va face dovada identității sale, dacă este necesar, prin una sau mai multe acte emise de autorități oficiale, și va comunica numărul de Comandă atribuit de către Vânzător. În cazul în care Clientul se află în imposibilitatea receptionării Comenzii în mod personal, Comanda va fi lăsată la adresa precizată doar unei persoane cu vârsta mai mare de 18 ani și doar în cazul comunicării către Curier a numărului Comenzii. Nicio cerere de livrare a unei Comenzi nu va putea fi onorată dacă Clientul nu îndeplinește condițiile menționate mai sus. În cazul livrării la locul de muncă al Clientului, în situația în care Curierul nu poate avea acces în locația respectivă, Clientul trebuie să se asigure că poate receptiona această Comandă. Clientul va fi contactat telefonic de către Curier în prealabil, pentru a obține confirmarea prezenței acestuia la adresa și ora selectate în momentul validării Comenzii pe site. Clientul se obligă să fie prezent la adresa de livrare indicată, în intervalul orar selectat, în caz contrar acesta va suporta taxa de transport aferentă unei posibile noi livrări. Intervalul orar va putea fi modificat ulterior selecționării, doar cu acordul Curierului. Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către famousbeauty.ro în momentul predării produselor Comandate către Client, la adresa selectată de acesta în momentul plasării Comenzii.

 

Recepția produselor

Clientul se obligă să semneze bonul de livrare (AWB) prezentat de către Curier la livrarea produselor comandate, la care este anexat și bonul fiscal ce conține toate informațiile despre produsele livrate (denumire produs, cantitate, preț). Deasemenea, Clientul va verifica dacă produsele sunt deteriorate sau dacă există lipsuri, iar eventualele probleme vor fi menționate în mod olograf pe bonul de livrare, pentru a putea fi luate în considerare. Prin semnarea fără obiecțiuni a bonului de livrare (în cazul livrării prin curier) sau a oricărui alt document (în cazul ridicării de la unul dintre centrele Vânzătorului) de către Client la momentul recepției Produsului, Clientul recunoaște în mod expres primirea în bune condiții și în totalitate a produselor Comandate, iar orice reclamație ulterioară cu privire la viciile aparente ale Produselor nu va fi luată în considerare.

Campaniile promoționale. Codurile promoționale oferite de famousbeauty.ro prin orice promoții sunt valabile exclusiv pentru secțiunea menționată în e-mailul de transmitere a codului, cu excepția cazului în care este specificat altfel. De menționat este faptul că unele produse sunt încadrate în categoria „Excepții”, produse asupra cărora nu se pot aplica coduri promoționale, ci se achiziționează la prețul afișat pe site. Codurile promoționale pot fi folosite exclusiv în momentul plasării Comenzii, acestea nu pot fi folosite pentru a reduce valoarea Comenzii după ce aceasta a fost plasată. Într-o Comandă se poate folosi un singur cod promoțional, pagina de Comandă nu permite utilizarea mai multor coduri în aceeași Comandă. Pentru eligibilitatea la o promoție nu este luată în calcul valoarea transportului, cu excepția cazului în care este specificat altfel. Promoțiile care au ca obiect gratuitatea sau reducerea costului transportului se aplică pentru fiecare livrare. În cazul în care un cod promoțional a fost aplicat într-o Comandă care nu a putut fi onorată sau a fost anulată din orice motiv, Clientul are dreptul de a cere reactivarea codului promoțional respectiv exclusiv în scris, printr-un e-mail la adresa shop@famousbeauty.ro, care să conțină id-ul Comenzii, starea acesteia, numele Clientului și codul promoțional. Acestea se reactivează pe o perioadă de maxim 30 de zile calendaristice. Atenție! Promoțiile pe famousbeauty.ro nu se cumulează între ele, se aplică reducerea cea mai mare. Acest lucru este valabil pentru orice formă de reducere (carduri de fidelitate, coduri promoționale, vouchere cadou, reduceri procentuale de pe site, etc.) ca regulă, cu excepția situațiilor în care este menționat altfel în promoție. De asemenea, în cazul existenței unor vouchere procentuale, deținătorul unui asemenea voucher nu poate beneficia de reducerea cumulată conferită de aplicarea voucherului procentual la reducerea deja existentă în cadrul unei promoții. Anumite campanii promotionale nu se cumulează cu alte reduceri, promoții sau acțiuni de fidelizare. Acest lucru este specificat în regulamentul campaniei respective. famousbeauty.ro stabilește unilateral sau în colaborare cu anumiți furnizori ai săi regulamentele promoțiilor și ale concursurilor pe care le organizează pe famousbeauty.ro, acestea fiind publicate exclusiv pe site. Promoțiile sunt aplicate Comenzilor care respectă integral regulile afișate pe site, în perioada de valabilitate clar menționată și în limita stocului disponibil. famousbeauty.ro nu garantează disponibilitatea pe stoc a produselor pentru întreaga perioadă de promoție și poate retrage promoția fără notificare prealabilă. În cazul unei campanii promotionale organizate de famousbeauty.ro, acesta, în calitate de organizator, își rezervă dreptul de a întrerupe Campania promotională oricând pe parcursul desfășurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe site, semnalizare în magazine, etc.). Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricare dintre condițiile stabilite în regulamentul campaniei respective, în perioada desfășurării campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări. 

 

Metode de plată

Famousbeauty.ro (famousbeauty.ro) vă pune la dispoziție următoarele metode de plată:

 1. Plata în sistem ramburs:

  Plata ramburs se efectuează integral la livrarea comenzii. În cazul livrării produselor de către curieri, plata se va face către comisionarul care efectuează livrarea. Costul livrării este de 10 lei pentru București și 15 lei pentru livrarea în alte localități din România. Livrarea se face cu companii de curierat rapid și durează în medie 2-5 zile din momentul comenzii.

 2. Plata la sediu:

  Plata se efectuează integral la punctul de lucru din Str. Mârgelelor, nr. 13, Sector 6, București. Programul de lucru este de Luni până Vineri, între orele 08:30-18:30. Plata poate fi făcută în numerar sau cu cardul.


 3. Plata online – PayU.ro:

  Se poate efectua plata online cu cardul personal sau al firmei dumneavoastră, în condiții de siguranță deplină. Plata prin card este o metodă sigură, deoarece datele cardului nu vor fi stocate de către procesator, ele fiind securizate și criptate. Momentan, sistemul PayU.ro acceptă cardurile emise sub siglele Mastercard, Maestro, Visa și Visa Electron, atât carduri de credit, cât și de debit. Pentru efectuarea plății, veți introduce numărul cardului, data expirării și codul CVV2/CVC2 (ultimele trei cifre inscriptionate pe banda de pe verso, ce conține și semnătura ta). Această metodă de plată permite tranzacții în RON, EUR și USD. Nu se percepe niciun comision suplimentar pentru tranzacții. Procesarea datelor de card se face în mod exclusiv pe serverele PayU.ro. Siguranța informațiilor dvs. este garantată de faptul că PayU.ro nu stochează datele confidențiale ale cardului dvs., ci le trimite criptat pe o conexiune securizată către banca procesatoare. În acest fel, informațiile dvs. sunt în siguranță. Indiferent de valuta pe care o aveți în cont, tranzacțiile se fac în lei, la cursul de schimb al băncii dumneavoastră. Pentru comenzile plătite cu cardul, suma va fi returnată pe același card utilizat la tranzacționare, în decurs de maxim 3-30 de zile de la acceptarea returului. Pentru plata cu cardul, tranzacția va apărea pe extrasul de cont cu numele FamousProBeauty Srl.

 

Politica de retur

Comenzile cu livrare pe teritoriul României sunt eligibile pentru retur, iar costurile de transport revin în sarcina clientului. Adresa la care se trimit coletele de retur este:

Depozit FAMOUSPROBEAUTY SRL Str. Mârgelelor, nr. 13, sector 6, București.

Modalități și termene de returnare a produselor: Clientul se obligă să notifice famousbeauty.ro intenția sa de a returna produsele achiziționate prin e-mail la shop@famousbeauty.ro sau prin telefon la numărul 0790 663 545, sau să efectueze returul prin facilitația de retururi online ce poate fi găsită în contul de utilizator, în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la primirea produselor.

În caz contrar, famousbeauty.ro poate refuza coletul. Informațiile necesare care trebuie furnizate famousbeauty.ro pentru trimiterea curierului sunt următoarele:

 • Data expedierii coletului;
 • Numărul Comenzii;
 • Suma de returnat;
 • Adresa de unde curierul urmează să preia coletul de retur;
 • Modalitatea de plată dorită (datele contului bancar).


  La primirea informațiilor referitoare la intenția de retur a clientului, famousbeauty.ro efectuează o solicitare la curier și trimite curierul la adresa indicată în comunicarea clientului pentru a ridica coletul de returnat. Costurile de transport ale coletului/lor returnate nu intră în responsabilitatea FamousProBeauty Srl, acestea urmând a fi asumate de client.

  Pentru comenzile plătite cu cardul, suma va fi returnată pe același card utilizat la tranzacționare, în decurs de maxim 3-30 de zile de la acceptarea returului. FOARTE IMPORTANT!

 

În orice situație de returnare a produselor, acestea trebuie să fie în aceeași stare în care au fost trimise Clientului, împreună cu toate documentele care l-au însoțit (factura, certificatul de garanție etc.). Clientul este responsabil în ceea ce privește diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora (lipsa sau deteriorarea ambalajului, starea produsului etc.).

Produsele returnate trebuie să fie în aceeași condiție ca la primire: fără defecte (cu excepția viciilor ascunse și exceptând defectele deja semnalate de Client în corespondența cu famousbeauty.ro). În conformitate cu legea în vigoare, famousbeauty.ro își rezervă dreptul de a nu accepta returnarea produselor:

• Nu se vor accepta retur produsele sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Client (produsele din categoria Cosmetice și cele din categoria Îngrijire personală).

• Nu se vor accepta retur produsele care, după livrare, au fost amestecate inseparabil cu alte produse similare din motive naturale.

• Nu se vor accepta retur produsele din categoria Parfumuri care nu au pulverizator.

• Produsele care constituie un set trebuie returnate în întregime ca set.

• Nu se vor accepta retur produsele alimentare.

• Nu se vor accepta retur produsele de îngrijire personală care au fost desigilate conform legii în vigoare.

• Nu se vor accepta retur produsele care au sigiliul deteriorat sau lipsă.

În cazul în care o comandă la care s-a oferit un produs cadou este returnată integral, clientul este obligat să returneze și produsul cadou în starea sa originală, nedeteriorată și nedesigilată. Ambalajele sunt considerate parte a produsului. Te rugăm să completezi formularul de retur în cel târziu a 30-a zi calendaristică de la data livrării, după această dată cererile nu vor fi luate în calcul.

 

Termene de returnare a banilor.

Pentru retururile integrale de comenzi, clientul va primi banii pentru produsele returnate și costul transportului achitat inițial într-un interval de 14 zile calendaristice de la data în care famousbeauty.ro este informat de către client cu privire la decizia sa de a returna produsele.

Exercitarea dreptului de retragere – În cazul în care clientul solicită retragerea din contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, în cazul în care comanda este achitată, famousbeauty.ro se obligă să returneze suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării de către client cu privire la decizia sa de retragere din contract. Suma va fi returnată după cum urmează:

 1. Pentru comenzile achitate cu card online – prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
 2. Pentru comenzile achitate cu OP/Ramburs/iTransfer/Card bancar – prin virament bancar;
 3. Clientul va informa famousbeauty.ro în ceea ce privește intenția sa de retragere din contract prin completarea formularului de returnare produs din contul de client.

Crearea de conturi multiple folosind astfel de adrese generate automat și care expiră după o perioadă predefinită, în scopul de a beneficia de promoții sau oferte, sau orice comportament fraudulos care ar putea afecta bunul mers al campaniilor, este interzisă și va fi considerată o tentativă de fraudă. Proprietarul site-ului famousbeauty.ro își rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create și de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs, de a anula contul fără preaviz, instințare, alte formalități sau despăgubiri. Orice tentativă de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi, dar fără a se limita la: accesarea datelor clienților famousbeauty.ro, alterarea conținutului site-ului, încercarea de afectare a performanțelor serverelor famousbeauty.ro, deturnarea conținutului livrărilor către terți etc.) vor fi pedepsite conform prevederilor legale în vigoare.

 

Politica de reclamatii

Reclamatiile dvs. pot fi trimise in scris pe email la adresa shop@famousbeauty.ro unde acestea vor fi preluate de catre echipa noastra. Timpul de procesare al reclamatiilor dvs. este de pana la 10 zile lucratoare.

 

Dispoziții finale.

Nulitatea oricărei clauze a Termenilor și Condițiilor, parțială sau integrală, nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze sau părți de clauze. În cazul în care anumite clauze ale Termenilor și Condițiilor devin inoperante în întreg sau parțial, sau în cazul în care un punct nu a fost inclus în Termeni și Condiții, acestea nu vor afecta valabilitatea celorlalte clauze. Clauza inoperantă sau nementionată va fi înlocuită cu o clauză corespunzătoare care, în măsura acceptabilă legal, se apropie cel mai mult de ceea ce Părțile contractante au intenționat sau, urmărind concepția și exprimarea Termenilor și Condițiilor, se obține ceea ce se intenționează după avizarea despre clauza lipsă sau inoperantă.

Prevederile Termenilor și Condițiilor se completează cu dispozițiile Codului civil precum și cu dispozițiile legislației în vigoare aplicabile raporturilor juridice dintre famousbeauty.ro și client.